Coaching

Coaching to dynamiczny proces w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów. Polega na wspieraniu klienta w samorealizacji, w rozwoju osobistym, w dokonywaniu zmian – poprzez dotarcie do potencjału, sił i możliwości klienta. Coaching to towarzyszenie klientowi w drodze do realizacji wybranych przez niego celów.

© Wise.pl