REKRUTACJA TRWA!

Laboratorium Psychoedukacji wraz z Uniwersytetem SWPS prowadzi Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji. (dawniej Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych).
2016/2017 – XVIII edycja
(297 godzin lekcyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych)

 

Studia przeznaczone jest dla osób prowadzących zajęcia grupowe – szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami Studiów mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów personalnych, trenerzy, wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami.

Program Studiów, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentruje się na treningu „miękkich” umiejętności psychologicznych. Uczymy, jak pracując z grupą lub zespołem rozpoznawać dynamikę grupową, rozumieć ją i kształtować, a także jak uwzględniać indywidualną sytuację psychologiczną danego uczestnika.

Według naszej definicji trener grupowy uczy poprzez organizowanie doświadczeń w grupie i dostarczanie teorii porządkujących je; prowadzi grupę tak, aby procesy nieświadome wspierały proces uczenia się, a nie hamowały go.

 

Program

 1. Dynamiczna psychologia społeczna
 • dynamiczne vs. statyczne podejście w psychologii
 • postawy i sądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się i osiągania mistrzostwa
 • działanie i kontrola
 • struktura „ja”
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu i jej implikacje dla pracy trenerskiej

 

 1. Grupa i jej dynamika
 • grupa jako zbiór jednostek versus grupa jako całość
 • nieświadomy proces grupowy: fazy, cele, normy, role
 • opór, agresja i konfrontacja z trenerem
 • wpływ trenera na proces grupowy – zasady i techniki
 • specyfika danej grupy

 

3. Teoria zmiany

 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności
 • rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków

 

4. Trener grupowy

 • tożsamość zawodowa trenera
 • osobisty styl pracy
 • warsztat: umiejętności, metodologia, narzędzia, techniki, struktury dydaktyczne
 • zasady i dylematy etyczne zawodu trenera
 • motywacja i praca z niezmotywowaną grupą lub uczestnikiem
 • warsztat głosowy
 • trening praktycznych umiejętności trenerskich
 • praca ze specyficznymi grupami uczestników

 

5. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • wyznaczanie celów szkoleniowych
 • zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
 • tworzenie materiałów szkoleniowych
 • ocena efektywności programów szkoleniowo – rozwojowych
 • e-learning w szkoleniach

 

6. Prowadzenie szkoleń w biznesie, oświacie i administracji – podobieństwa i różnice

 

 • Kontakt z potencjalnym zleceniodawcą
 • Przygotowanie szkolenia
 • Rozpoczęcie i prowadzenie zajęć
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Działania poszkoleniowe

 

7. E-learning w szkoleniach

 

8. Członkowie grupy

 • typy psychologiczne wg teorii Myers – Briggs Type Indicator® (MBTI)

 

9. Komunikacja w grupie

 • proces komunikowania się i jego uwarunkowania
 • trener i jego umiejętności komunikacyjne
 • komunikacja w grupie

 

10. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa polityki szkoleniowej

 • zarządzanie oparte na kompetencjach
 • kreowanie polityki szkoleniowej opartej na zarządzaniu kompetencjami
 • 360-stopniowa ocena kompetencji
 • zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników
 • planowanie i realizacja działań składających się na rozwój kompetencji pracowników

 

11. Superwizja własnej pracy trenerskiej – małe grupy tutorskie

12. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia® (pięciodniowy)

13. Filozofia jako ćwiczenie duchowe

powrót na górę

Terminy

Terminy 2016/2017

22-23 X

5-6 XI, 19-20 XI

10-11 XII

7 – 8 I, 21 – 22 I

4 – 5 II, 25 – 26 II

4 – 5 III, 25 – 26 III

8 – 9 IV, 22 – 23 IV

6 – 7 V, 20 – 21 V

3 – 4 VI, 24 – 25 VI

8-9-10 IX

powrót na górę

Organizatorzy i realizatorzy

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 roku. Kształci psychoterapeutów i trenerów, prowadzi grupową i indywidualną psychoterapię oraz różne formy szkoleń dla firm i osób zgłaszających się indywidualnie. Od trzydziestu jeden lat w każdym miesiącu ośrodek organizuje co najmniej kilka grup o charakterze szkoleniowym, psychoedukacyjnym lub psychoterapeutycznym. Zajęcia prowadzą trenerzy i szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami, superwizorzy treningu i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uniwersytet SWPS powstał w 1996 roku. Przygotowuje do różnych działań zawodowych wykonywanych przez psychologów. Realizuje nowoczesne plany studiów, uwzględniając najnowsze metody kształcenia, współpracuje z Instytutem Psychologii PAN.

Kierownik Studium: Jerzy Dmuchowski, superwizor psychoterapii i treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada również certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

 

Koszt uczestnictwa wynosi 15 060 zł (możliwa płatność w ratach) + pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 460zł – 1100zł (w zależności od ośrodka).

W cenę Studium wliczony jest wyjazdowy weekend do ośrodka podwarszawskiego (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie).

powrót na górę

Prowadzący zajęcia Studium

ADAM ADUSZKIEWICZ

Doktor filozofii, konsultant i trener, wieloletni dyrektor HR

 

 

LAN BUI-WRZOSIŃSKA

Jest doktorantką na SWPS i stypendystką Columbia University. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół dynamiki zmian w trudno rozwiązywalnych konfliktach. Prowadziła zajęcia na Columbia University i Florida Atlantic University i pracuje obecnie w Nowym Yorku nad rozwojem i implementacją programów przeciwdziałania przemocy w mieście. Głównym elementem takich programów są symulacje komputerowe i dynamiczne podejście do konfliktu. W obszar jej badań wchodzą również konflikty międzynarodowe i obecnie, we współpracy z działaczami procesu pokojowego w Mozambiku pracuje nad wypracowaniem nowych podejść do konfliktów globalnych.

 

 

JERZY DMUCHOWSKI

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Integruje podejście psychodynamiczne, egzystencjalne i interpersonalne. W pracy z grupą łączy perspektywę grupy jako całości z perspektywą interpersonalną. Uczy i superwizuje psychoterapeutów grupowych, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji. Stworzył Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (d. Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych) i Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (d. Podyplomowe Studium Coachingu) przy LP i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest międzynarodowym ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

 

 

 

JOANNA DUCHNIEWICZ

Psychoterapeuta, psychiatra, psycholog, trener – ukończyła MBTI® – Myers-Briggs Type Indicator Oualifying Workshop – Otto Kroeger Associates, Virginia, USA. Szkoliła się jako trener i psychoterapeuta w Laboratorium Psychoedukacji, prowadzi psychoterapię indywidualną w konwencji psychodynamicznej. Posiada The European Certificate of Psychotherapy. Od 12 lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w biznesie, pracę rozpoczynała w jednej z trójmiejskich firm szkoleniowych, prowadzi firmę zajmującą się certyfikacją trenerów MBTI® w Polsce. Od ponad 10 lat specjalizuje się w warsztatach diagnozujących i rozwijających indywidualny oraz zespołowy potencjał w oparciu o koncepcję MBTI®.

 

 

MARTYNA GORYNIAK

Jest absolwentką psychologii UAM w Poznaniu, doktorem nauk humanistycznych. Ukończyła Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest certyfikowanym trenerem warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez dziesięć lat pracowała jako trener w Pracowni Psychologicznej “Spotkanie” w Poznaniu. Obecnie szkoli menedżerów w ramach Grupy Doradczej Values. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz szkolenia.

 

 

ALDONA KRASUCKA

Muzyk – pedagog emisji głosu i pianistka. Od 1978 r. – wykładowca Impostacji głosu na Wydziałach Aktorskich PWSFTViT i Akademii Teatralnej w Warszawie. Równolegle przez wiele lat pracowała jako korepetytor solistów m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi i Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Współpracuje z wieloma teatrami, przygotowując wokalną i muzyczną stronę spektakli. Jako pianistka występuje ze śpiewakami i śpiewającymi aktorami (m.in. od 1989 r. akompaniuje recitalom Mariana Opanii).

Zajmuje się poprawą brzmienia i kondycji głosu ludzi różnych zawodów, m.in. nauczycieli, psychologów, trenerów, kadr kierowniczych, polityków i in. Przez wiele lat prowadziła coroczne zajęcia pracy nad głosem w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Z Laboratorium Psychoedukacji związana jest od 1994 roku, jako prowadząca i uczestnik (m.in. ukończone szkolenie „Kontakt w sytuacji pomagania”).

 

 

PRZEMYSŁAW MIKULSKI

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1995 roku związany z branżą farmaceutyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o zróżnicowanym charakterze: szkolenia produktowe, szkolenia dotyczące umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2010 zarządzał działem szkoleniowym, będąc odpowiedzialnym za planowanie i organizację szkoleń w dużej korporacji. Od maja 2010 pracuje jako trener i konsultant współpracując z firmą szkoleniową „Schenk Institute”.

W 2005 roku ukończył Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji.

W 2012 uzyskał tytuł magistra psychologii. Żonaty, trójka dzieci.

 

 

ANDRZEJ NOWAK

Psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Florida Atlantic Univercity. Autor i redaktor ośmiu książek w tym pięciu anglojęzycznych oraz licznych artykułów z zakresu psychologii społecznej i poznawczej oraz obszarów złożoności. Zajmuje się zastosowaniem psychologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji. Specjalizuje się w łączeniu informatyki i nauk społecznych. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych.

 

 

PAWEŁ PILICH

Jest certyfikowanym trenerem PTP oraz psychoterapeutą. Ukończył Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji.

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada bogate doświadczenia biznesowe – przez blisko 10 lat pracował w działach sprzedaży międzynarodowych koncernów oraz prowadził własną firmę turystyczną.

Obecnie pracuje jako psychoterapeuta oraz trener. Jako terapeuta pracuje z dorosłymi w ramach terapii indywidualnej i grupowej. Jako trener specjalizuje się w warsztatach z zakresu rozwoju osobistych kompetencji. Prowadził warsztaty dla pracowników organizacji takich jak: ABB, Abbott, Alior Bank, Avon, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank, Bosch, BZ WBK, Cardif TUnŻ, Carrefour, Centralny Zarząd Służby Więziennej, FCE Bank, Getin Noble Bank, Goodyear, Janssen-Cilag, KRUS, Lear, Lyreco, Makro, Meritum Bank, Ministerstwo Środowiska, Nokia, Pekao SA, PKO BP, Poczta Polska, Solvay Pharma, Tetra Pak, Telekomunikacja Polska, TVP, Urząd Gminy Wyszogród, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Związek Banków Polskich.

 

 

ALEKSANDRA POGORZELSKA

Psycholog, trener, coach pracujący w sporcie i biznesie. Specjalizuje się w budowaniu
i wdrażaniu strategii dla firm, mowach motywacyjnych, doradztwie mającym na celu zwiększenie efektywności procesów wewnętrznych w firmach oraz coachingach menedżerskich – Coach Leadership Management International. Trener II klasy pływania. Od 20 lat startuje w zawodach triathlonowych, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w Triatlonie i Duathlonie, ukończyła blisko 100 Triathlonów, w tym dwa zawody IRONMAN (3800 m pływania, 180 km roweru, 42 km biegu). Autorka innowacyjnych programów rozwoju kompetencji miękkich dla klientów indywidualnych i organizacji. W oparciu o doświadczenia biznesowe i sportowe stworzyła prestiżowe programy: Business Champion Development z udziałem Mistrzów Olimpijskich, Sportu i Motywacji oraz Business Strategy Program optymalizujący funkcjonowanie firm na wszystkich poziomach. Firma Champion Consulting, której jest właścicielem cieszy się zaufaniem takich firm, jak British American Tobacco, Noble Bank, BNP Paribas, Open Life TU Życie, Alior Bank. Współautorka bloga, który cieszy się coraz większą popularnością – blog.championconsulting.com.pl.

 

 

RYSZARD PRASZKIER

Adiunkt w Ośrodku Badań Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bada – w świetle teorii złożoności – zjawisko przedsiębiorczości społecznej i dynamiki zmian społecznych. Prowadził także badania procesu zmian pokojowych w kraju Basków oraz właściwości sieci społecznych Solidarności podziemnej. Profesor w europejskim Institute for Social & European Studies (ISES), Węgry; wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa. Były szef szkolenia międzynarodowego personelu „Ashoka, Innowatorzy dla Dobra Publicznego”, działającej w ponad 80 krajach. Specjalizuje się zarówno w teorii jak i praktycznym wprowadzaniu zmiany społecznej; pracował z innowatorami społecznymi w Kanadzie, Ugandzie, Nepalu, USA, Pakistanie, Bangladeszu, Burkina Faso, Senegalu, Indiach, Egipcie, Nigerii, Tajlandii, Niemczech, Europie Centralnej i Indonezji. Specjalista psychologii klinicznej I°, licencjonowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, rekomendowany do NFZ. Licencjonowany trener i superwizor treningów grupowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor i współautor ponad 30 publikacji, m.in. współautor amerykańskiej książki akademickiej wydanej przez Cambridge University Press „Social Entrepreneurship: Theory and Practice” (przetłumaczonej i wydanej w Polsce przez Wolters Kluwer).

 

 

MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA w Polish Open University, opartych o standardy Oxford Brookes University. Prowadzi także zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoleniowiec i konsultant z kilkunastoletnim stażem. Autorka 9 książek, w tym: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (red. nauk., Wolters Kluwer, Warszawa 2009), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer, Warszawa 2011), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer, Warszawa 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer, Warszawa 2013), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (red. nauk., Wolters Kluwer, Warszawa 2014) oraz ponad stu artykułów poświęconych kształtowaniu nowoczesnych strategii personalnych. Przewodnicząca jury ogólnopolskiego konkursu Top HR Menedżer.

 

 

ROBERT SZOSTEK

Absolwent resocjalizacji WSPS w Warszawie. Ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową. Uczy w Studium Psychoterapii oraz na Podyplomowych Studiach Trenerów Biznesu Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ma certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz The European Association for Psychotherapy. Prowadzi warsztaty umiejętności psychologicznych.

 

 

MARIUSZ TUREK

Ur.1964. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL. Odbył szkolenie terapeutyczne i trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwent Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS. Początkowo zajmował się terapią i treningiem interpersonalnym, od 1996 roku prowadzi szkolenia dla firm z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej. W latach 1996 – 2001 związany z Ośrodkiem Negocjacji „Kontrakt”, od początku 2001 roku w Laboratorium Psychoedukacji, aktualnie członek zarządu wydzielonej spółki Laboratorium Psychoedukacji – Szkolenia i Doradztwo. Specjalizuje się w następujących tematach: współpraca w zespole, umiejętności trenerskie, zarządzanie personelem. Szkolił pracowników i menadżerów w firmach handlowych, farmaceutycznych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, bankach i in. Certyfikowany użytkownik systemu MPA.

 

powrót na górę

Założenia organizacyjne

W roku akademickim 2016/2017 odbędzie się XVIII edycja Studiów i obejmie łącznie 297 godzin lekcyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych (w tym 4 dwugodzinne sesje w małych grupach tutorskich) w formie 17 spotkań weekendowych oraz pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®.

powrót na górę

Opinie absolwentów

PSTG 2013-2014

 

 

 

 

 

 

Absolwenci Podyplomowych Studiów Trenerskich rocznik 2013/2014 z Prowadzącymi

 

 

„Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych było dla mnie, przede wszystkim dużą dawką doświadczenia. Dzięki ćwiczeniom (a jest to przeszło 80% zajęć), w czasie których pracowałem z grupą i analizie video mogłem poprawić swój warsztat – czego efekty widzę teraz w pracy na swoich warsztatach. Duża dawka wiedzy daje mi poczucie kompetencji, i możliwość świadomego obserwowania procesu grupowego. Poza tym mogłem poznać ludzi, którzy tak jak ja pracują lub chcą pracować z ludźmi. Jestem wdzięczny również za to, że mogłem przyjrzeć się swojej motywacji do tego typu pracy i zobaczyć siebie w pracy z trudnymi sytuacjami mogącymi pojawić się w grupie. Podsumowując to co dostałem dzięki Studium, myślę że doświadczyłem esencji pracy trenera i zdobyłem dużo wiedzy, teraz ode mnie zależy co z tym zrobię, dziękuję”.

Wojciech Trzaskowski
Edukator dramy
Terapeuta dorosłych osób z autyzmem

„Przez zrządzenie losu przez kilka lat pracowałam w administracji państwowej jednak wewnętrznie czułam, że powinnam rozwijać i wykorzystywać swój wrodzony potencjał do komunikowania się z ludźmi i entuzjazm dla dobrej sprawy. Od zawsze marzyłam o pracy trenera. Potrzebowałam dla siebie jedynie więcej edukacji w tym zakresie, dlatego szukałam adresu, dzięki któremu poznam trenerski alfabet, czyli właściwe narzędzia, które będę stosować w swojej pracy trenera.

Wiele zajęć było dla mnie niczym balsam dla duszy. Czasem odnosiłam wrażenie, że proces nauki jest ukryty, bo ucząc się po prostu dobrze się bawiłam.

Trudno jest wyrazić wdzięczność gdy należy się ona wielu osobom. Zwięźle ujmując powiem tak: dzięki profesjonalnie wyszkolonej kadrze, która efektywnie dzieliła się wartościową wiedzą, doświadczeniem i znajomością tematyki poszerzyłam własne horyzonty myślowe. Dziękuję za to wszystkim wykładowcom.

Cytując za Robertem Kiyosakim: „Edukacja jest podstawą sukcesu”. Wiem, że ukończenie Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych jest dla mnie początkiem trenerskiej edukacji, ale wybór tego adresu, to było to, czego szukałam. To jest miejsce, które dało mi dobrą energię do startu : )”

Magdalena Nagrodzka
Psycholog, Coach, Trener

„Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych oferuje kompleksowe szkolenie w zawodzie trenera. Program obejmuje wiele godzin ćwiczeń, które umożliwiają nie tylko sprawdzenie teorii w działaniu, ale przede wszystkim pozwalają na prawdziwe zrozumienie swojej roli, motywacji i możliwości rozwoju jako trenera. W moim przekonaniu jest to podstawa do podjęcia efektywnej pracy z procesem grupowym, co umożliwia wykonywanie tego zawodu. Wszystko to pod okiem wspaniałych, ciekawych, doświadczonych i pełnych pasji ludzi. Dla mnie był to ważny i pasjonujący rok. Nie tylko w zakresie nabycia nowych umiejętności warsztatowych, ale przede wszystkim ze względu na intensywny rozwój osobisty. Dziękuję.

Z największą przyjemnością mogę polecić Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych zarówno wszystkim planującym rozpocząć karierę trenerską jak i tym, którzy już posiadają doświadczenie w tym zawodzie.”

Konrad Piasecki
Strateg i trener, właściciel firmy brand konsultingowej

„Studia na PSTG dały mi sporą dawkę nowej wiedzy, ale przede wszystkim okazję praktycznego wykorzystania nowych umiejętności na zajęciach. Podoba mi się zespół wykładowców praktyków zawodu trenera, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i warsztatem pracy.”

Anna Mills
Właścicielka firmy, prowadzi szkolenia z komunikacji i mediacji w/g metody Porozumienie Bez Przemocy

„Wyobraź sobie miejsce, w którym profesjonalna wiedza łączy się z życzliwością prowadzących zajęcia. Gdzie zdobywasz wiedzę aktywnie uczestnicząc w każdym doświadczeniu. Wyobraź sobie także, że otaczają Cię ludzie, którzy tak jak Ty marzą o pracy trenera, wyjątkowi na swój sposób a jednocześnie bardzo do Ciebie podobni. Czy uwierzysz, jeśli dodam, że to miejsce, w którym Koordynator Studiów traktuje Cię z życzliwością i chętnie udziela wszystkich potrzebnych informacji? To naprawdę nie jest opis raju. Wszystko to znajdziesz w Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych. Od wielu lat zajmuję się marketingiem a we wrześniu tego roku ukończyłam studia trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji. I jeśli mogłabym się podzielić z Wami jedną najważniejszą rzeczą, której się nauczyłam, to byłaby ona tak prosta, że aż bezcenna: poczułam się na tyle pewna swoich umiejętności, że po prostu zaczęłam to robić. Dlaczego tak się stało zaledwie po roku nauki? Bo otrzymałam porcję rzetelnej wiedzy o procesie grupowym, komunikacji w grupie, każdym etapie konstruowania szkolenia i jego przeprowadzania. Teraz nie tylko sama prowadzę warsztaty, ale potrafię je także samodzielnie ułożyć. Polecam!”

Patrycja Załug
Kierownik Produktu, Herbapol Lublin S.A.
Trener, Akademia Kobiet Sukcesu

Najcenniejszą wiedzą dla człowieka jest wiedza o nim samym.
Tylko prawdziwie poznając siebie, będąc świadomym swoich mocnych i słabych stron, możemy rozpocząć fascynującą podróż do samorozwoju. Adepci sztuki trenerskiej powinni wybrać miejsce, gdzie w centrum zainteresowania będą oni sami jako żywy diament do oszlifowania. Szkoła, w której pedagodzy wydobywają piękno naszego indywidualizmu, dając gruntowne przygotowanie do nowej roli jest źródłem satysfakcji za równo dla uczniów jak ich nauczycieli. W wyprawie tej musimy być otwarci na Spotkania, bliskie i prawdziwe relacje, uczucia wzniosłe i piękne, ale też i na te trudne.
Podejmując decyzje nie zawsze wiemy czy jest słuszną, wybranie drogi trenerskiej rodzi się w czasie i jest ciągłym poszukiwaniem. Zdobyte doświadczenie pod czujnym okiem profesjonalistów, wiedza przez nich przekazywana ani przez moment nie pozwoliły mi myśleć, że wybranie tej szkoły było pomyłką. Zobaczyłam siebie w relacjach z innymi, spojrzałam odważnie na świat, otwierając wiele z uchylonych drzwi. Pozostaje mi już tylko iść…

„Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje.”
Fredrich Nietzsche”

Anna Fidura
Medical Consultant/Trener

„Ukończyłem łącznie trzy różne studia podyplomowe i w tej trójce PSTG (ukończone 10 lat temu) uznaję z perspektywy czasu za najwięcej wnoszące do mojej praktyki trenera i coacha zespołów. Najważniejsze odkrycia: praca na procesie, realistyczne podejście do struktur ćwiczeniowych, kwestia odpowiedzialności uczestników, „czytania” tego co się dzieje grupie, jej dynamiki.”

Piotr Kociołek
Założyciel, partner zarządzający i executive coach w DBM Polska.

 

 

powrót na górę

Dyplomy

Absolwenci Studiów uzyskają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS – dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym. Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Absolwenci, którzy spełniają wymagania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mają możliwość, by w dodatkowym trybie ubiegać się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

powrót na górę

 

powrót na górę

Warunki przyjęcia

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
 • praca związana z prowadzeniem oddziaływań grupowych
 • predyspozycje do pracy z ludźmi
 • kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, na którą należy przynieść wypełniony i wydrukowany formularz ze strony SWPS, dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, CV oraz podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie edukacji podyplomowej z SWPS (dwa egzemplarze)

powrót na górę

Kontakt

Kontakt do koordynatora Studiów tel. 605300088, trener@lps.pl

© Wise.pl