Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dzielimy się bardzo miłą wiadomość, nasza Koleżanka Agnieszka Rumińska 4 listopada pozytywnie zdała egzamin przed Komisją Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

5 grudnia zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty “Jak się szanować mimo dzielących nas różnic?”

Żyjemy w świecie narastających różnic kulturowych, światopoglądowych, statusu materialnego, doświadczeń życiowych i pokoleniowych, poziomu samoświadomości i zdolności do refleksji. Optymalne różnice i wynikające z nich konflikty są twórcze – stanowią źródło rozwoju i bogactwa, jakie niesie ze sobą różnorodność. Zbyt duże różnice budują mury i przyczyniają się do rozpadu relacji i wspólnoty, często stając się źródłem destrukcji i autodestrukcji. W trakcie wykładu zastanowimy się, jak zadbać o szacunek i wzajemną […]

Wspaniała wiadomość!! Już oficjalnie wiadomo, że poznański Ośrodek Humani, został międzynarodowym partnerem Anna Freud Centre, jednej z najlepszych instytucji psychoterapeutycznych na świecie, kolebki MBT – psychoterapii opartej na mentalizacji. Jako jedyni w Polsce! Gratulujemy naszej koleżance Annie Król-Kuczkowskiej – szefowej ośrodka. Więcej informacji.  

Certyfikat Psychoterapeuty PTP

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka Izabella Lasocka zdała dzisiaj (7.10.2019) egzamin przed Komisją Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i tym samym od dzisiaj jest certyfikowaną psychoterapeutką PTP.

Aleksandra Gul dołączy do grona prowadzących zajęcia na Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych

Miło nam poinformować, że od października 2019 zajęcia Planowanie i organizacja treningów i szkoleń poprowadzi Aleksandra Gul, zastąpi Katarzynę Rudzką-Kowalską.   Więcej informacji o prowadzącej. 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl