Formularz zapisów

Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dzielimy się bardzo miłą wiadomością, nasza Koleżanka Agnieszka Rumińska 4 listopada pozytywnie zdała egzamin przed Komisją Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl

Laboratorium Psychoedukacji

03-932 Warszawa ul. Katowicka 18
03-977 Warszawa ul. Arabska 7a
tel: 22 617-61-64
e-mail: lps@lps.pl