Coaching

Coaching to dynamiczny proces w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów. Polega na wspieraniu klienta w samorealizacji, w rozwoju osobistym, w dokonywaniu zmian – poprzez dotarcie do potencjału, sił i możliwości klienta. Coaching to towarzyszenie klientowi w drodze do realizacji wybranych przez niego celów.

Kim jesteśmy

Jesteśmy psychologami, certyfikowanymi coachami należącymi do International Coaching Community i Izby Coachingu. Współpracują z nami doświadczeni nauczyciele coachingu, psychoterapeuci i trenerzy. Łączy nas pogląd, że coaching jest skutecznym narzędziem dokonywania  zmian oraz przekonanie o zasobach i możliwościach każdego człowieka, z których często on sam nie zdaje sobie sprawy. Pomagamy naszym klientom w odkrywaniu ich niewykorzystanego potencjału, co w efekcie  pozwala im w twórczy sposób pokonywać przeszkody stojące na drodze do realizacji ich celów. Wartości którymi się kierujemy w pracy to przede wszystkim  odpowiedzialność, profesjonalizmszacunek.

Co nas wyróżnia

Laboratorium Psychoedukacji to ośrodek z ponad 30 letnim doświadczeniem w różnorodnej pracy psychoterapeutycznej.
Coachowie Laboratorium Psychoedukacji posiadają szeroką wiedzę o funkcjonowaniu człowieka a przede wszystkim o nieświadomych procesach kierujących naszym zachowaniem. Wszystko to pozwala na kompleksowe spojrzenie na klienta i zrozumienie jego sytuacji na głębszym poziomie.
Potrafimy dobrze odróżnić coaching od psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej dzięki czemu skutecznie pomagamy klientom w wyborze odpowiedniej dla nich metody pracy.

Psychoterapia a coaching – różnice i podobieństwa

Coaching skupia się na przyszłości i celach. Koncentruje się na zwiększaniu własnej efektywności i realizacji celów w obszarze zawodowym bądź osobistym.

Psychoterapia skupia się na uwalnianiu od cierpienia, leczeniu zaburzeń, lepszym radzeniu sobie z emocjami. Często sięga do przeszłości, by uzyskać zrozumienie ukształtowanych w nas mechanizmów zachowań.

Cechą wspólną jest fakt, że w pracy nad sobą nie można się spodziewać gotowych recept. Celem zarówno coachingu jak i psychoterapii jest poprawa funkcjonowania danej osoby, co dokonuje się poprzez wzrost samoświadomości, zmianę zachowań i wzorców myślenia.

Jak pracujemy

Pracę w coachingu zaczynamy od ustanowienia dobrej relacji z klientem – opartej na zaufaniu, otwartości i partnerstwie. Korzystamy w niej z wieloletniego doświadczenia w pracy coachingowej, psychoterapeutycznej, trenerskiej i superwizyjnej. Koncentrujemy się przede wszystkim na mocnych stronach osobowości klienta oraz celu, jaki chce osiągnąć. Motywujemy go do codziennej pracy sukcesywnie przybliżającej go do osiągnięcia uprzednio postawionego celu. Stosujemy narzędzia z różnych szkół coachingu, a także narzędzia autorskie, które wykorzystujemy, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby klienta. Jesteśmy zwolennikami podejścia holistycznego – cele klienta rozpatrujemy w sposób wszechstronny. Podczas sesji coachingowych dbamy o równowagę między wglądem a działaniem, docenianiem zasobów a szukaniem wyzwań, koncentracją na celu a rzetelną analizą obecnej sytuacji.

Do kogo adresujemy naszą propozycję

Coaching przeznaczony jest dla każdego, kto chce pracować nad swoim rozwojem, realizacją siebie, swoich pragnień i potrzeb. Polecamy go osobom poszukującym efektywnych sposobów osiągania swoich celów.

Pracujemy zarówno z osobami, które chcą wprowadzić zmiany w różnych obszarach swojego życia, jak i z grupami (np zespołami).
Na coaching może zgłosić się lider zespołu lub zamówić coaching dla swoich pracowników.

Kto może skorzystać z coachingu?

Te osoby, które chcą podnieść jakość swojego życia – coaching wywodzi się z holistycznego podejścia, które mówi, że do dobrego funkcjonowania człowieka potrzebna jest równowaga w ważnych obszarach życia.

Osoby, które chcą  zrealizować jakiś cel, ale brakuje im motywacji, nie wiedzą od czego zacząć lub nie widzą sposobów na pokonanie przeszkód. Także te,  które wielokrotnie próbowały wprowadzić zmiany lecz kończyło się to niepowodzeniem.

Coaching polecamy również osobom, które pragną osiągnąć konkretny cel zawodowy, np. otworzyć własną firmę, znaleźć pracę, zaplanować karierę lub udoskonalić ją. Wszystko to, może stać się obszarem pracy coachingowej.

Może do nas także zgłosić się firma, która pragnie pomóc swoim pracownikom w rozwoju i efektywniejszej realizacji zadań.

Jak przebiega coaching

To kilku/kilkunastosesyjny proces. Sesje odbywają się w odstępach 2-3 tygodniowych.

Przed rozpoczęciem coachingu proponujemy klientom spotkanie wstępne – rozmowę służącą zbadaniu i doprecyzowaniu potrzeb i oczekiwań, przedstawieniu możliwości coachingu oraz zapoznaniu klienta ze sposobem naszej pracy.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Matyldą Marczak i Joanną Mieczkowską-Trąd , które odpowiadają na często zadawane pytanie czym jest coaching i kiedy warto z niego skorzystać, kiedy wybrać się na coaching a kiedy na terapię, a także i ideach i założeniach coachingu w LP.

 

Cena

cena brutto
(VAT 23%)
za sesję/pakiet
konsultacja 280,00
sesja 1h 450,00
sesja 2h 840,00
pakiet 6x1h 2 250,00
pakiet 10x1h 3 600,00
pakiet 6x2h 4 200,00
pakiet 10x2h 6 700,00
konsultacja eng 350,00
sesja 1h eng 580,00
sesja 2h eng 1 080,00
pakiet 6x1h eng 2 910,00
pakiet 10x1h eng 4 680,00
pakiet 6x 2h eng 5 460,00
pakiet 10x2h eng 8 700,00

Sesje i pakiety opłacane są z góry. 

UWAGA: 

Konsultacja ma charakter rozmowy. Przeprowadzana jest w celu rozpoznania potrzeby Klienta oraz ustalenia, w jakim stopniu ta forma pracy odpowiada charakterowi potrzeby Klienta. Klient podczas tej rozmowy ma okazję poznać coacha, a tym samym podjąć decyzję o ewentualnej dalszej współpracy.

Klienci biznesowi/coaching dla firm:

Cena i częstotliwość sesji indywidualnych/zespołowych ustalana jest po spotkaniu wstępnym, które służy omówieniu potrzeb firmy/sponsora, celów, liczebności zespołu oraz specyfiki danego projektu.

Coaching realizuje Laboratorium Psychoedukacji Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.

Zespół coachów

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl