Gabinety

Deklaracja rezerwacji gabinetu

Prosimy o zaznaczenie, czy danego dnia rezerwujesz gabinet (opcja Tak/Nie przy poszczególnych dniach tygodnia).

Po zaznaczeniu opcji Tak pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia (dzień, godzina od, godzina do).

Wprowadź w polu Godzina od godzinę rozpoczęcia pracy, a w polu Godzina do godzinę, o której zwalniasz gabinet.

Jeżeli w danym dniu korzystasz w późniejszych godzinach z innego gabinetu, zaznacz Tak przy opcji Inny gabinet tego samego dnia, wyświetlą się dodatkowe pola do uzupełnienia.
Opłata miesięczna za zadeklarowane użytkowanie gabinetów jest stała przez cały rok, a nieobecność w pracy (urlop, choroba, święta) nie zwalnia z opłaty, tak jak nas nie zwalnia z opłat na rzecz wynajmującego i innych.

WYJĄTEK: wyjazd na prowadzenie grupy (otwarcia, zaawansowanej) zwalnia z opłaty za lokal za czas pobytu na grupie.