Formularz zgłoszenia na Grupę Otwarcia®

Specyfika Grupy Otwarcia® wymaga obecności na wszystkich zaplanowanych sesjach grupowych od początku do końca wyjazdu. Prosimy wziąć to pod uwagę dokonując wyboru terminu.


Ważne informacje dotyczące uczestnictwa

Ze względu na dużą intensywność pracy i związane z nią obciążenia osoby, które mają za sobą leczenie psychiatryczne lub odwykowe i/lub są w trakcie kuracji, która wymaga zażywania leków zaleconych przez psychiatrę, mogą zostać przyjęte do Grupy Otwarcia® wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z członkiem naszego zespołu.

Osoby nałogowo używające środków odurzających (alkohol, narkotyki i in.) nie mogą brać udziału w Grupie Otwarcia®. Laboratorium Psychoedukacji nie bierze odpowiedzialności za osoby, które umyślnie nie ujawniają informacji na temat swojego stanu zdrowia, przebytego leczenia psychiatrycznego lub odwykowego bądź uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przystępując do udziału w Grupie Otwarcia®.


Ważne informacje dotyczące uczestnictwa

Osoby, które łączy bliska relacja osobista lub zawodowa, sąsiedzka itp., nie powinny wspólnie uczestniczyć w zajęciach (również w grupach równoległych).


Dane osobowe


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod tym linkiem.