Formularz zgłoszenia na grupę wyjazdową

Specyfika grup wyjazdowych wymaga obecności na wszystkich zaplanowanych sesjach grupowych od początku do końca wyjazdu. Prosimy wziąć to pod uwagę dokonując wyboru terminu.


Ważne informacje dotyczące uczestnictwa

Ze względu na dużą intensywność pracy i związane z nią obciążenia osoby, które mają za sobą leczenie psychiatryczne lub odwykowe i/lub są w trakcie kuracji, która wymaga zażywania leków zaleconych przez psychiatrę, mogą zostać przyjęte do grupy wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z członkiem naszego zespołu.

Osoby nałogowo używające środków odurzających (alkohol, narkotyki i in.) nie mogą brać udziału w grupie. Laboratorium Psychoedukacji nie bierze odpowiedzialności za osoby, które umyślnie nie ujawniają informacji na temat swojego stanu zdrowia, przebytego leczenia psychiatrycznego lub odwykowego bądź uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przystępując do udziału w grupie.


Ważne informacje dotyczące uczestnictwa

Osoby, które łączy bliska relacja osobista lub zawodowa, sąsiedzka itp., nie powinny wspólnie uczestniczyć w zajęciach (również w grupach równoległych). Nie dotyczy grupy dla par.


Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków. Prosimy o zaznaczenie wymogów, które Pan/Pani spełnia.


* Jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta.

** Dotyczy wyłącznie zgłoszeń udziału w Grupie zaawansownej Praca z ciałem – Przywrócenie kontaktu ze sobą dzięki nowemu połączeniu ciała, umysłu i mózgu.

Dane osobowe


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod tym linkiem.