Formularz zgłoszenia na szkolenie psychoterapeutyczne

Dane osobowe


Dane kandydata na szkolenie


Terapia własna

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Pana/Pani udziału w terapii własnej?


Dodatkowe informacje


CV

Prosimy o przesłanie pliku w formacie PDF.


Poświadczenie

Dokument poświadczający udział w szkoleniu psychoterapeutycznym (dyplom/zaświadczenie)


Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

PDF lub JPG


List motywacyjny

Prosimy o przesłanie pliku w formacie PDF.


Zaświadczenie o bieżącym doświadczeniu w obszarze pomagania

Prosimy o przesłanie pliku w formacie PDF.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod tym linkiem.