Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Udzielam dobrowolnie zgody na nieodpłatne rozpowszechnienie mojego wizerunku poprzez:
– zamieszczanie zdjęć na stornie internetowej Laboratorium Psychoedukacji,
– zamieszczenie zdjęć na portalach społecznościowych.

Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np. kadrowanie, obróbka materiału w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem i sposobem prezentacji wizerunku.

Mój wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do czasu wycofania zgody.
Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.