Formularz zapisów

Grupa Otwarcia®

Najbliższe Grupy Otwarcia® odbędą się w rejonie Warszawy: 18-23.09 (Osieck) i 2-7.10 (Jadwisin) 

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z udziałem i organizacją Grup Otwarcia® i innych grup wyjazdowych z naszej oferty prosimy kierować do ich koordynatora, Tomasza Brulińskiego:
tomasz.brulinski@lps.pl
tel. 663-353-353

Z myślą o Państwa bezpieczeństwie wprowadziliśmy następujące zmiany w organizacji najbliższych Grup Otwarcia® i grup wyjazdowych:

 • Zostaną Państwo zakwaterowani w pokojach jednoosobowych
 • Ośrodek będzie poddawany dezynfekcji przed Państwa przyjazdem
 • Sale, w których będą odbywały się sesje grupowe oraz restauracja będą codziennie sprzątane i poddawane dezynfekcji
 • Pokoje hotelowe będę dezynfekowane co drugi dzień
 • Personel ośrodka będzie rygorystycznie przestrzegał zasad higieny i reżimu sanitarnego

Grupa Otwarcia®  to formuła stworzona i doskonalona w Laboratorium od 1978 roku. Skorzystało z niej już ponad 12 000 osób (co roku około 300).

Udział w Grupie Otwarcia®:

 • to intensywne doświadczenie grupowe o charakterze interpersonalnym, okazja do nawiązania kontaktu ze sobą, z innymi ludźmi i z grupą;
 • to szansa, by w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania uświadomić sobie, jak reakcje innych ludzi wpływają na nasze samopoczucie oraz jak postrzegamy siebie;
 • daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań (co i jak robimy, do czego dążymy, a czego unikamy) i tego, jaki mają one wpływ na stosunek ludzi do nas;
 • to szansa, by rozpoznać i zrozumieć własny styl nawiązywania kontaktu i tworzenia relacji
  z innymi ludźmi i z grupą;
 • przywraca nadzieję, poczucie odpowiedzialności i woli. Sprzyja refleksji. Zdarza się, że jest początkiem pożądanej zmiany. Może być jednorazowym doświadczeniem lub wstępem do pracy nad sobą.

Jak przebiega Grupa Otwarcia®?

Sytuacja jest otwarta – uczestnicy wraz z dwojgiem prowadzących siadają w kręgu i zaczynają rozmawiać. Jeśli chcą, opowiadają o sobie, o tym, dlaczego przyjechali, czego szukają.

Z upływem czasu wśród uczestników narasta poczucie bliskości i zaufania, rozmowa staje się głębsza, poruszane są kwestie bardziej osobiste.

Prowadzący zachęcają uczestników, by na bieżąco komentowali to, co dzieje się między nimi oraz między nimi a prowadzącymi w trakcie sesji. Doświadczenie bliskiego spotkania z innymi, refleksje i informacje zwrotne stanowią największą wartość Grupy Otwarcia®.

Plan dnia:
● Praca w grupach: 10:00-13:30; 16:00-18.30;
● Dwukrotnie sesje wieczorne: 19:30-21:15

Dla chętnych dodatkowo:

 • ćwiczenia rozciągające i wzmacniające
 • medytacja
 • bieg transowy – wolny trucht nastawiony na wzmożenie koncentracji i rozluźnienie ciała
 • relaks

Grupy Otwarcia® są przeznaczone dla wszystkich osób, którym kondycja psychiczna pozwala na intensywne emocjonalnie i poznawczo pięciodniowe doświadczenie grupowe.

Terminy Grup Otwarcia® w roku 2020:

Koszt wyjazdu: 980 złotych + opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl