Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Magister psychologii i ekonomii. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziale terapeutycznym (Centrum Psychoterapii) oraz ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Poradni Zdrowia Psychicznego przy ulicy Gruzińskiej w Warszawie, a także na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie (oddziale Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza). Wspierała również w zakresie pomocy psychologicznej Fundację Centrum Promocji Kobiet. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par, pracuje także z osobami z problemem uzależnienia. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia.