Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową w podejściu integracyjnym, terapię par oraz psychoterapię grupową. Ma dwoje dzieci i troje wnuków.