Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Posiada także certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła  Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły nadużyć seksualnych w dzieciństwie. Obecnie jest przewodniczącą komisji rewizyjnej Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.