Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Integruje podejście psychodynamiczne, egzystencjalne i interpersonalne. W pracy z grupą łączy perspektywę intra personalną, interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Uczy i superwizuje psychoterapeutów grupowych, trenerów i coachów. Prowadzi superwizję zespołu oddziału psychiatrycznego i superwizje uczestniczące grup psychoterapeutycznych na tym oddziale. Stworzył Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych i Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Stworzył i prowadzi Trening Czujności Dbania o siebie, Swoich Bliskich i Relacje z Nimi. Kieruje Zespołem Psychoterapeutów Grupowych przy LP. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychoterapy) i certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Certificate for Integrative Psychotherapy). Przez dwie kadencje był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest międzynarodowym ekspertem w zakresie podejścia integracyjnego w Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.