Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej oraz Szkołę Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji, a także pierwszy i drugi stopień szkolenia z Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) i szkolenie z Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy). Jest członkinią Komisji Rewizyjnej Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par. Pracuje także jako coach i trenerka, specjalizuje się w rozwoju kompetencji managerskich i interpersonalnych.