Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Certyfikowana Psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP – European Association for Psychotherapy). Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnienia.