Dr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, psychiatra, psychoterapeuta. Wykształcenie i doświadczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne zdobywał m.in. w klinikach psychiatrycznych i ambulatorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zespole leczenia środowiskowego, w trakcie staży krajowych i zagranicznych, a także podczas czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Pomaga osobom doświadczającym objawów chorobowych lub trudności poznawczych czy emocjonalnych i interpersonalnych, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie w ważnych rolach życiowych, są źródłem uporczywego dyskomfortu lub upośledzają korzystanie z własnych zasobów psychicznych. W swej pracy stara się stosować wielowymiarowe podejście do trudności psychicznych, dostrzegając w ich genezie i terapii różnorodne perspektywy, m.in. biologiczne, psychologiczne i społeczne.