Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black, Freud i inni. Historia współczesnej myśli psychoanalitycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl