W jakiej kondycji są nasze emocje w zmienionym i zmieniającym się na naszych oczach świecie? Czy nasze uczucia są takie same, jak za czasów Freuda, czy może wyprodukowaliśmy jakieś nowe? Czy przeżywanie i świadomość swoich uczuć to nadal pożądany stan? Jak uczucia wpływają na relacje, które dziś tworzymy? Wykład stanowi formę refleksji nad naszym współczesnym życiem emocjonalnym.

Agnieszka Iwaszkiewicz to absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowana superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych, zorientowaną psychodynamicznie i w oparciu o analizę relacji. Superwizuje psychoterapeutów indywidualnych oraz zespoły terapeutyczne pracujące w ośrodkach prywatnych lub w należących do państwowej służby zdrowia. Jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.