Czesne: 38 000 zł, w tym wpisowe 5 600 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 18 comiesięcznych wpłat po 1 800 zł, płatnych od października 2023 do marca 2025 włącznie.

Cena ta obejmuje:

– 582 godzin zajęć lekcyjnych/edukacyjnych

– materiały szkoleniowe

– udział w Grupie Otwarcia® 

– dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych

Uczestnicy ponoszą koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie Grupy Otwarcia®
Koszt jest różny w zależności od ośrodka (1000-2500zł).