Nasze Studia uwzględniają m. in. następujące zagadnienia:

 • zwiększające się znaczenie i potrzeba autorytetów, przywódców, szefów, mentorów, coachów i umiejętność odpowiedzi na te potrzeby;
 • rozpowszechnienie kontaktów zdalnych a jednocześnie wzrost wartości relacji bezpośrednich: zdobycie kompetencji w relacjach zdalnych, doskonalenie kompetencji społecznych w kontaktach osobistych i zawodowych;
 • rozwijanie szeroko rozumianego dobrostanu psychofizycznego własnego i innych;
 • umiejętność trafnej oceny i odpowiedniej reakcji na zjawiska patologiczne w przestrzeni społecznej (mobbing, bullying, stalking, nadużycia seksualne, cancel culture i in);
 • odchodzenie od hierarchicznej kultury, m. in. tzw. kultury folwarcznej, w obszarze pracy, szkoły, rodziny;
 • zmiany demograficzne: zmieniające się oczekiwania kolejnych pokoleń, różnice międzygeneracyjne, problemy dzieci i młodzieży, starzejące się społeczeństwo.

Na studiach będzie można zdobyć przydatne umiejętności (uważność, empatyczne towarzyszenie, otwartość, złożoność poznawcza, wielowymiarowe postrzeganie rzeczywistości, rozumienie dynamiki procesów psychodynamicznych), a także uzyskać szerszą perspektywę rozumienia współczesnego świata. Zajęcia będą prowadzili eksperci w swoich dziedzinach, ponadto zapowiadamy spotkania ze specjalnymi gośćmi.

Program Ramowy Studiów Podyplomowych

MODUŁ 1: Rozwój osobisty

 • Efektywna komunikacja
 • Dbanie o dobrostan emocjonalny i fizyczny
 • Zasady i dylemat etyczne w przestrzeni społecznej
 • Osobowość i jej wpływ na relacje w przestrzeni społecznej
 • Mentalizacja
 • Przywódca, coach, szef, trener- trening osobisty
 • Mechanizmy poznawcze w pracy rozwojowej z ludźmi
 • Grupa treningowo-interpersonalna w formule tzw. Grupy Otwarcia ®

MODUŁ 2: Praca z zespołem, grupą

 • Grupa i jej dynamika, proces grupowy, procesy interpersonalne
 • Planowanie i organizacja treningów, szkoleń, zebrań oraz ważnych rozmów
 • Nowoczesne technologie, gry, symulacja, tryb on-line
 • Trening praktycznych umiejętności trenerskich
 • Kultura organizacyjna, typy i funkcjonowanie organizacji oraz status ról: lidera, coacha, mentora, trenera, facylitatora

MODUŁ 3: Praktyczne, indywidualne kompetencje.

 • Grupy tutorskie-superwizja
 • Pojęcie mentoringu współcześnie, rola autorytetu
 • Prorozwojowa kariera
 • Teoria i praktyka coachingu
 • Wykłady gościnne (m.in. Justyna Dąbrowska, prof. Bogdan de Barbaro, Agnieszka Holland, Ewa Ewart, Bożena Maciek-Haściło)