Warunki przyjęcia:

  • Ukończone studia magisterskie lub licencjackie
  • Predyspozycje do pracy z ludźmi
  • Przesłanie cv i kopii dyplomu na adres mailowy: coach@lps.pl
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Zarejestrowanie się na studia na stronie Wirtualnej Uczelni Uniwersytetu SWPS i skompletowanie wymaganej dokumentacji
  • Dokonanie wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie ustalonym na rozmowie kwalifikacyjnej

Wymagana dokumentacja:

  • ankieta osobowa wygenerowana ze strony Wirtualnej Uczelni SWPS.
  • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe również z WU SWPS (dwa egzemplarze), aneks do umowy (dwa egzemplarze).
  • kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  • deklaracja uiszczania czesnego