Warunki organizacyjne

Spotkania odbywają się w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji raz w miesiącu przez 10 miesięcy (sobota lub niedziela – ustalane z uczestnikami). Grupa liczy od sześciu do czternastu osób.

Podstawowe sposoby pracy:

  • Zapis sesji coachingowej (z uwzględnieniem warunków kontraktu, charakterystyki dotychczasowego przebiegu procesu coachingu, opisu problemu z którym zmaga się coach etc.) poddawany jest wnikliwej analizie przez superwizora i grupę z różnych perspektyw. Osoba, która superwizuje swoją pracę przynosi zapisy swoich sesji coachingowych dla superwizora i uczestników.
  • „Praca na środku”, gdzie analizie poddawany jest proces coachingowy prowadzony na żywo przez uczestników.

Czas trwania zajęć zależy od liczby stałych uczestników grupy:

  • 10 osób to 6 godzin zegarowych
  • każda dodatkowa osoba to o 0,5 godziny dłuższy
  • każda osoba mniej to o 0,5 godziny krótszy czas superwizji

Opłaty

Koszt uczestnictwa w superwizji to 2950 zł. Możliwa płatność w 3 ratach.

Zgłoszenia

Zapisy na superwizję przyjmuje koordynatorka studiów podyplomowych.