Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz pierwszy stopień szkolenia Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment). Doświadczenie kliniczne zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” oraz w warszawskich organizacjach pozarządowych, gdzie zajmowała się m.in. terapią indywidualną, pomocą psychologiczną dla osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, prowadzeniem grup wsparcia i psychoterapeutycznych.