Psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna i terapeutka psychomotoryki, pracująca w Paryżu od 1981 roku. Współzałożycielka IFAB i André Bullinger Training Institute, który zajmuje się kształceniem terapeutów pracujących w obszarze okołoporodowym, skupionych na rozwoju sensomotorycznym. Zaangażowana członkini i uczestniczka seminariów takich jak Międzynarodowa Sieć Badań nad Psychopatologią i Psychoanalizą Niemowląt (RIEPPI). Terapeutka traumy i zaburzeń przywiązania, praktykująca psychoterapię sensomotoryczną (w podejściu Pat Ogden) zorientowaną zarówno na ciało jak i psychikę. Autorka licznych artykułów jak i konferencji oraz wystąpień na temat terapii skierowanej na problematykę ciała we wczesnym rozwoju.