W latach ’80 w IFiS PAN badał siedemnastowieczną scholastykę, w ’90 brał udział w reformowaniu MSW. Później wspierał samorządy, jako prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Publikował eseje w „Przekroju” i wraz z żoną przekładał książki francuskich filozofów. Regularnie podróżuje do Bretanii i eksploruje Beskid Niski.