Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej oraz Szkołę Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji, a także pierwszy stopień Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT). Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i par.

Pracuje także jako coach i trener, specjalizuje się w rozwoju kompetencji managerskich i interpersonalnych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji