Ukończył Studium Psychoterapii Indywidualnej i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, pierwszy stopień szkolenia z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) oraz kurs Dynamicznej Terapii Interpersonalnej (DIT – Dynamic Interpersonal Therapy) w Anna Freud Centre w Londynie. Szkolił się również w podejściu poznawczo-behawioralnym. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.