Trenerka, konsultantka coach i mentor z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy w biznesie.
Magister Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Zajmuje się psychologią w biznesie ze specjalizacją budowania i utrzymywania relacji w oparciu o prowadzenie rozmów, zwłaszcza w kontaktach menedżerów z ich pracownikami oraz zespołami.
Treścią prowadzonych przez nią szkoleń, warsztatów, webinarów jest rozwijanie postaw i umiejętności komunikowania się w obszarach przywództwa, zarządzania – w zakresie motywującego przewodzenia i realizowania kluczowych funkcji menedżerskich. Jako coach i mentor specjalizuje się w pracy z menedżerami nad ich kompetencjami społecznymi w liderowaniu.
Od 2004 r. – konsultantka, coach i mentor, a od 2009 r. partner w House of Skills
Realizuje podcasty w ramach cyklu “Emocjonalny Ład”
2017 r. – 2020 r. prowadziła autorską cykliczną audycję “Emocjonalny ład” na antenie radia Chillizet.

Autorka książek: “Na arenie biznesu. Z życia coacha i szkoleniowca” MT Biznes Warszawa 2017r. oraz “Jak to powiedzieć? Rozmawiaj z odwagą, życzliwością I odpowiedzialnością” OnePress 2021
Od 2008 r.- wykładowca i superwizor coachingu na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu (Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z SWPS Uniwersytet Społeczny)
Od 2004 r. prowadzi licencjonowane m in. szkolenia SL II Blancharda – jeden ze sztandarowych programów edukacyjnych House of Skills.