Doświadczony trener, konsultant i coach. Od 1992 roku współtworzy i prowadzi szkolenia oraz projekty konsultingowe. Od 2003 roku prowadzi coachingi dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Pracował w Laboratorium Psychoedukacji i był wykładowcą w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Prowadził zajęcia na podyplomowym studium trenerów grupowych organizowanym przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2004 r. dyrektor ds. rozwoju, członek zarządu i konsultant w Kontekst HR Polska. Jest autorem projektów szkoleniowych i konsultingowych z zakresu: wystąpień publicznych, kierowania ludźmi, coachingu, zarządzania stresem i emocjami, rozwiązywania konfliktów, wywierania wpływu, sprzedaży, negocjacji, oceny pracownika, motywowania, obsługi klienta, komunikacji (na różnych poziomach zaawansowania) i szkoleń dla trenerów.