Akredytowana coachka i superwizorka, certyfikowana facylitatorka, trenerka i mentorka. Wykładowca. Absolwentka Politechniki Warszawskiej (kierunek zarzadzanie), Uniwersytetu SWPS (kierunek psychologia motywacji), Uniwersytetu SWPS (kierunek coaching i mentoring) oraz wielu innych szkoleń z dziedziny psychologii.

Pracuje w Laboratorium Psychoedukacji oraz prowadzi własną praktykę zawodową. Aktywnie wspiera środowisko coachingowe uczestnicząc w roli prelegenta w spotkaniach naukowo-coachingowych i konferencjach, udzielając eksperckich wypowiedzi do mediów, a także pełniąc rolę przewodniczącej Komisji Etyki w polskiej Izbie Coachingu.

Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, w podnoszeniu poczucia własnej wartości, motywacji osobistej oraz budowaniu dobrych relacji.

W obszarze biznesu wspiera menadżerów i ich zespoły w efektywnej komunikacji, współdziałaniu i zaangażowaniu w pracę.

Posiada certyfikację w oparciu o metodologię Extended DISC® (narzędzie dostarczające informacji o stylach komunikacji, indywidualnym sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania i osobistych aktywatorach stresu) oraz przygotowanie do prawidłowej interpretacji wyników i udzielania odpowiedniej informacji zwrotnej z nimi związanej.

Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym.

Pasjonatka dobrych relacji i satysfakcjonującego życia.

Uczy i superwizuje coachów oraz osoby wykorzystujące coaching w swojej pracy.