Szkolenie psychoterapeutyczne ukończyła w Laboratorium Psychoedukacji, ukończyła również drugi stopień szkolenia MBT – psychoterapii opartej na mentalizacji, a także DIT w Anna Freud Centre w Londynie. Współautorka podcastu „Nasze wewnętrzne konflikty” w radiu TokFm. Publikowala m. in. w „Gazecie Wyborczej” i „Polityce”. Interesuje się społeczno-politycznymi uwarunkowaniami powstawania cierpienia psychicznego i polami ich wzajemnej interakcji.