Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Specjalistka Psychologii Klinicznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Core Trainingu
Krótkoterminowej Intensywnej Psychoterapii Pschodynamiczej (ISTDP) uzyskanego w IEDTA oraz Szkolenie Superwizorskie w LP.
Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Laboratorium Psychoedukacji, w Oddziale Leczenia Nerwic we wrocławskim szpitalu psychiatrycznym i innych NZOZ’-ach. Od ponad 11 kieruje pracą ośrodka psychoterapii i rozwoju osobistego Psycheland. Zajmuje się terapią indywidualną ograniczoną w czasie i długoterminową w orientacji psychodynamicznej, terapią ISTDP, terapią grupową oraz superwizją indywidualną i grupową, prowadzeniem treningów interpersonalnych.
Ma również wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na Wydziale Psychologii UWr., SWPS we Wrocławiu oraz innych uczelniach podyplomowych.