Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Absolwentka Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, w tym warsztaty umiejętności trenerskich. Pracowała z grupami szkoleniowymi zarówno w obszarze biznesowym – szkoląc pracowników wszystkich szczebli zarządzania w polskich i międzynarodowych korporacjach, jak i w obszarze klinicznym – prowadząc między innymi różne formy grup i warsztatów rozwojowych oraz psychoedukacji.