Trener, konsultant, coach. Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP, kurs coachingu Erickson College International oraz warsztaty dynamiki grupowej OPUS. Wykładał na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczył w kilku projektach mających na celu podnoszenie kompetencji trenerskich. Łącznie przeprowadził blisko 5000 godzin szkoleń i warsztatów. Jego specjalnością trenerską są obszary związane z kompetencjami managerskimi, innowacyjnością, myśleniem systemowym i strategicznym. Prowadzi także warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia. Od 2009 roku w swojej pracy intensywnie wykorzystuje gry symulacyjne.