Zespół Podyplomowych Studiów Stosunków Międzyludzkich

Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii grupowej. Uczy i superwizuje grupowych psychoterapeutów, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji. Stworzył Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych i wspólnie z Robertem Szostkiem Podyplomowe Studium Coachingu (Obecnie Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu) przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS, stworzył również Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Jest Międzynarodowym Ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.
Zobacz profil

Michał Głuszek

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów trenerskich na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Skończył różne kursy doszkalające, w tym całościowy kurs terapii opartej na mentalizacji. Pracował w wielu placówkach zajmujących się leczeniem zdrowia psychicznego ambulatoryjnie i na oddziałach szpitalnych.
Zobacz profil

Paweł Malinowski

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także warsztaty umiejętności psychologicznych.
Zobacz profil

Renata Moraczewska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Absolwentka Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, w tym warsztaty umiejętności trenerskich. Pracowała z grupami szkoleniowymi zarówno w obszarze biznesowym – szkoląc pracowników wszystkich szczebli zarządzania w polskich i międzynarodowych korporacjach, jak i w obszarze klinicznym – prowadząc między innymi różne formy grup i warsztatów rozwojowych oraz psychoedukacji.
Zobacz profil

Mariusz Turek

Absolwent trzyletniego szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytet SWPS).
Współpracował z Laboratorium Psychoedukacji, Grupą Kontrakt-OSH, Grupą Firm Doradczych VALUES, od 1996 roku autor i wykonawca projektów rozwijających kompetencje społeczne w organizacjach biznesowych, oświacie i administracji.
Specjalizuje się w indywidualnych i grupowych formach pracy dla menedżerów, planuje i realizuje programy rozwoju kompetencji przywódczych, standardów zarządzania i komunikacji.
Zobacz profil