Grupa superwizyjna przeznaczona jest dla Absolwentów Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu. Superwizja prowadzona będzie przez Annę Srebrną, akredytowaną przez Izbę Coachingu superwizorkę coachingu i coacha oraz certyfikowaną psychoterapeutkę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udział w grupie superwizyjnej ułatwia absolwentom ubieganie się o akredytację coacha Izby Coachingu.

Informacje organizacyjne

Pierwsze z cyklu dziesięciu spotkań odbędzie się w sobotę, 25 listopada 2023 o godzinie 10:00 w siedzibie LPS, pozostałe będą się odbywać średnio raz w miesiącu (w okresie listopad 2023-październik 2024, z przerwą na lipiec i sierpień 2024). Daty kolejnych spotkań do uzgodnienia z uczestnikami podczas pierwszego spotkania (zawsze będą to soboty lub niedziele).

Liczba uczestników: 6-14 osób.

Czas trwania pojedynczego spotkania zależy od liczby stałych uczestników grupy: 10 osób to 6 godzin zegarowych, każda dodatkowa osoba to o 0,5 godziny dłuższy, a każda osoba mniej to o 0,5 godziny krótszy czas superwizji.

Podstawowe sposoby pracy:

  • Zapis sesji coachingowej (z uwzględnieniem warunków kontraktu, charakterystyki dotychczasowego przebiegu procesu coachingu, opisu problemu, z którym zmaga się coach, etc.) poddawany jest wnikliwej analizie przez superwizora i grupę z różnych perspektyw. Osoba, która superwizuje swoją pracę przynosi kopię zapisu swojej sesji coachingowej dla superwizora i uczestników. 
  • „Praca na środku”, gdzie analizie poddawany jest proces coachingowy prowadzony na żywo przez uczestników.

Opłaty

Cena udziału w cyklu dziesięciu superwizji (bez względu na frekwencję) wynosi 3250 zł. Kwota płatna jest na podstawie przesłanej faktury wg. poniższego harmonogramu:

  • 1250 zł    w ciągu 7 dni od potwierdzenia zakwalifikowania do grupy
  • 1000 zł    do   10 lutego 2024 r.
  • 1000 zł    do   10 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: coach@lps.pl z dopiskiem „Superwizja grupowa coachingu u Anny Srebrnej 2023/2024”.