Warunki organizacyjne

Spotkania odbywają się w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji raz w miesiącu przez 10 miesięcy (sobota lub niedziela – ustalane z uczestnikami). Grupa liczy od sześciu do dziesięciu osób.

Zasady pracy:  osoby, które mają superwizować swoją pracę na danej sesji przesyłają z wyprzedzeniem opis sytuacji (historia sprzedaży, kontraktowania i rekrutacji na szkolenie, grupa, wyzwanie/problem, sposób dotychczasowego działania) do prowadzącego i innych uczestników, którzy będą brali udział w danej sesji.  Opis ten jest poddawany wnikliwej analizie z różnych perspektyw przez superwizora i grupę. 

Drugą formą superwizji jest tzw. praca na środku, gdzie analizie jest poddawany prowadzony na żywo przez uczestników fragment pracy z grupą.

Czas trwania zajęć zależy od liczby stałych uczestników grupy.

  • 6 osób -4 godziny
  • 7 osób – 4,5 godziny
  • 8 osób – 5 godzin
  • 9 osób – 5,5 godziny
  • 10 osób – 6 godzin

Opłaty

Koszt uczestnictwa w superwizji to 2950 zł.

Zgłoszenia

Zapisy na superwizję przyjmuje koordynatorka studiów podyplomowych.