„Proponujemy roczne studia podyplomowe odpowiadające na wyzwania nowych czasów w obszarze funkcjonowania osobistego, społecznego i zawodowego. Program koncentruje się na całościowym rozumieniu relacji, ich złożoności, współzależności i dynamice, z perspektywy psychologicznej, społecznej i neuronaukowej. Naszym zdaniem we współczesnym systemie edukacyjnym brakuje nauczania o stosunkach społecznych i relacjach, a taka wiedza wspiera właściwie każdy obszar rozwoju człowieka.”

Jerzy Dmuchowski
Kierownik merytoryczny kierunku

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą lepiej rozumieć swoje relacje z innymi i mieć większy wpływ na ich kształtowanie, w tym  dla wszystkich, którzy pracują z ludźmi: zarządzają, uczą, leczą, pomagają, koordynują.

Podyplomowe Studia Stosunków Międzyludzkich (PSSM) stanowią odpowiedź na kryzys stosunków międzyludzkich we współczesnym świecie. Zmiany w obszarze technologii, klimatu, kultury i środowiska zachodzą w zawrotnym tempie, niedostosowanym do ludzkich możliwości, wpływając na wszystkie dziedziny życia zarówno zbiorowości, jak i jednostek. Coraz trudniej jest dziś budować i utrzymywać stabilne związki miłosne i przyjacielskie, a w środowisku pracy relacje są często powierzchowne. Mnożą się zjawiska mobbingu i przemocy. Rozprzęgają się więzi sąsiedzkie, narasta samotność, wyobcowanie i wykluczenie. Internet, a szczególnie media społecznościowe, które miały być lekiem na samotność, przyczyniają się do pogłębiania poczucia izolacji.

Program PSSM koncentruje się na rozumieniu relacji w całej ich złożoności, współzależności i dynamice. Zaprezentuje wielość perspektyw:  psychologiczną, społeczną i neuronaukową w odniesieniu do związków romantycznych i przyjacielskich, relacji w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Korzystając z potencjału grupy, zapraszamy do otwartej wymiany, informacji zwrotnych, wspólnego uczenia się i dzielenia doświadczeniem. Zespół prowadzących zajęcia to doświadczeni specjaliści, z dużą wiedzą merytoryczną, a jednocześnie ze szczególną dbałością o zdrowe relacje.

Studia realizowane we współpracy z Uniwersytetem SWPS

Dlaczego warto:

 • Większość zajęć praktycznych odbywa się w kameralnych kilkunastoosobowych grupach, które opierają się na otwartej wymianie informacjach zwrotnych, wspólnym uczeniu się i dzieleniu doświadczeniem;
 • Będziesz mieć możliwość pogłębionego, uważnego poznawania siebie w relacjach z innymi ludźmi;
 • Będziesz mieć okazję uczyć się poprzez doświadczenie własne oraz innych osób w grupie i prowadzących zajęcia;
 • Pogłębisz samoświadomość i rozumienie złożonych procesów, które dotyczą relacji międzyludzkich, nabędziesz umiejętności efektywnej komunikacji, asertywności i porozumiewania się bez przemocy;
 • Dowiesz się jak zadbać o dobrostan własny oraz innych (bliskich, wpółpracowników itp.) oraz w jaki sposób przekazywać te umiejętności;
 • Rozwiniesz własną inteligencję emocjonalną, a także zdolności mentalizacyjne.

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które na co dzień muszą mierzyć się z trudnymi zjawiskami lub wyzwaniami w obszarze:

 • relacji interpersonalnych,
 • relacji rodzinnych,
 • relacji przyjacielskich,
 • relacji intymnych,
 • relacji w środowisku pracy,
 • roli przełożonego i pracodawcy,
 • roli szeregowego pracownika.