ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO: 18 października 2024

Założenia organizacyjne:

Studia prowadzone będą w roku akademickim 2024/2025 i obejmą 307 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym w formie 15 spotkań weekendowych. Ponadto w ramach Studiów przewidziane jest pięciodniowe, intensywne doświadczenie o charakterze interpersonalnym w formule Grupy Otwarcia®. Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Terminy zjazdów:

2024:

 • 18-19-20 X
 • 9-10 XI
 • 23-24 XI
 • 7-8 XII
 • 21-22 XII

2025:

 • 11-12 I
 • 25-26 I
 • 15-16 II
 • 1-2 III
 • 15-16 III
 • 12-13 IV
 • 26-27 IV
 • 17-18 V
 • 31 V-1 VI
 • 14-15 VI