PROGRAM RAMOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 1. Perspektywa filozoficzno-społeczna
 • Kryzys stosunków międzyludzkich we współczesnym świecie
 • Relacja mistrz uczeń
 • Wrażliwość społeczna
 • Relacje międzyludzkie w perspektywie nowych idei filozoficzno-społecznych
 1. Rozumienie relacji międzyludzkich
 • Osobowość i jej wpływ na relacje w przestrzeni społecznej
 • Wpływ zjawisk nieświadomych na funkcjonowanie człowieka
 • Mentalizacja
 • Stosunki międzyludzkie w perspektywie neuronauki
 • Grupa i jej dynamika, proces grupowy, procesy interpersonalne
 • Cyrkularna psychodynamika według Paula L.Wachtela
 • Teoria przywiązania w kontekście relacji międzyludzkich
 • Regulacja Emocji
 1. Praktyczne, indywidualne kompetencje
 • Umiejętności komunikacyjne 
 • Porozumiewanie bez przemocy wg Marshala Rosenberga
 • Otwartość, stanowczość, asertywność
 • Związki romantyczne
 • Relacje seksualne
 • Relacje rodzice-dzieci
 1. Rozwój osobisty, rozwój umiejętności relacyjnych
 • Dbanie o dobrostan emocjonalny i fizyczny
 • Trening osobisty w kontekście relacji  interpersonalnych, społecznych i zawodowych
 • Mindfulness
 • Grupa treningowo – interpersonalna w formule tzw. Grupy Otwarcia ®