Program Ramowy Studiów Podyplomowych

MODUŁ 1: Rozwój osobisty

 • Efektywna komunikacja
 • Dbanie o dobrostan emocjonalny i fizyczny
 • Zasady i dylemat etyczne w przestrzeni społecznej
 • Osobowość i jej wpływ na relacje w przestrzeni społecznej
 • Mentalizacja
 • Przywódca, coach, szef, trener- trening osobisty
 • Mechanizmy poznawcze w pracy rozwojowej z ludźmi
 • Grupa treningowo-interpersonalna w formule Grupy Otwarcia ®

MODUŁ 2: Praca z zespołem, grupą

 • Grupa i jej dynamika, proces grupowy, procesy interpersonalne
 • Planowanie i organizacja treningów, szkoleń, zebrań oraz ważnych rozmów
 • Nowoczesne technologie, gry, symulacja, tryb on-line
 • Trening praktycznych umiejętności trenerskich
 • Kultura organizacyjna, typy i funkcjonowanie organizacji oraz status ról: lidera, coacha, mentora, trenera, facylitatora

MODUŁ 3: Praktyczne, indywidualne kompetencje.

 • Grupy tutorskie-superwizja
 • Pojęcie mentoringu współcześnie, rola autorytetu
 • Prorozwojowa kariera
 • Teoria i praktyka coachingu
 • Wykłady gościnne (m.in. Justyna Dąbrowska, prof. Bogdan de Barbaro, Agnieszka Holland, Ewa Ewart, Bożena Maciek-Haściło)

Wszystkie moduły trwają 2 lata, tematy przeplatają się ze sobą.