Warunki przyjęcia na Podyplomowe Studia Stosunków Międzyludzkich (PSSM):

  • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
  • predyspozycje do pracy z ludźmi
  • przesłanie cv i kopii dyplomu na adres mailowy pssm@lps.pl
  • rozmowa kwalifikacyjna, na którą należy przynieść oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz CV
  • dostarczenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej wygenerowanych ze strony Uniwersytetu SWPS: ankieta osobowa, podpisana umowa o warunkach odpłatności (2 szt.), podpisany aneks do umowy (2 szt.)

Aplikacja na studia:

  • po rozmowie kwalifikacyjnej, koordynatorka Studiów przesyła szczegółową instrukcję aplikacji na studia
  • aplikacja na studia odbywa się za pośrednictwem strony Uniwersytetu SWPS

Opłaty:

Wpisowe: 2 000 zł

Czesne: 17 950 zł + pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 1100 – 2500 zł
(w zależności od ośrodka, płatne po ustaleniu miejsca w ośrodku).

Kierunek nie jest objęty opłatą rekrutacyjną.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 7 części od października 2024r. do kwietnia 2025r.

UWAGA!
Po dokonaniu rejestracji na stronie Uniwersytetu SWPS automatycznie generują się Państwu w ankiecie osobowej i umowie numery rachunków dotyczące płatności opłaty rekrutacyjnej i czesnego. Prosimy o zignorowanie ich i dokonywanie wpłat na poniższy numer konta, który jest również umieszczony a aneksie do umowy:Uniwersytet SWPS ,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Santander Bank Polska S.A.
40 1090 1854 0000 0001 5356 2541