Termin zgłoszeń: do 1 marca 2024r.

Proces rekrutacji:

  1. Przesłanie zgłoszenia (CV i kopia dyplomu ukończenia studiów) na adres mailowy: pssm@lps.pl
  2. Rozmowa kwalifikacyjna.
  3. Zarejestrowanie się na studia na stronie Wirtualnej Uczelni Uniwersytetu SWPS i skompletowanie wymaganej dokumentacji.
  4. Dokonanie wpłaty wpisowego w terminie ustalonym na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagana dokumentacja dla osób zakwalifikowanych:

  • ankieta osobowa wygenerowana ze strony Wirtualnej Uczelni SWPS,
  • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe również z WU SWPS (dwa egzemplarze), aneks do umowy (dwa egzemplarze),
  • kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
  • deklaracja uiszczania czesnego.