Psychoterapia grupowa

Prowadzimy obecnie 20 stacjonarnych grup psychoterapeutycznych.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Laboratorium Psychoedukacji oferuje psychoterapię grupową w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym. Łączymy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Prowadzimy grupy psychoterapeutyczne w trybie dwugodzinnych spotkań cotygodniowych i pięciodniowych intensywnych sesji wyjazdowych. Grupy cotygodniowe prowadzone są w godzinach przedpołudniowych i wieczornych.

Prowadzimy psychoterapię grupową krótkoterminową (kilkumiesięczną), średnioterminową (od dziesięciu miesięcy do półtora roku) oraz długoterminową – trwającą dwa lub dwa i pół roku. Oferujemy również grupy półotwarte, które nie mają odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia i w których każdy uczestniczy tak długo, jak potrzebuje (ale nie mniej niż pół roku). Gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba.
Mamy grupy dla osób, które nie mają doświadczeń w psychoterapii grupowej i dla osób, które zdążyły już podjąć tego rodzaju pracę nad sobą.

Wszystkie grupy prowadzone są przez dwoje psychoterapeutów – specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej, z których co najmniej jeden posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub jest w trakcie procesu certyfikacyjnego. Z licznych badań nad psychoterapią wynika, że psychoterapia grupowa jest co najmniej równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna.

Dla kogo

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy:

 • dla osób, które doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu intymnego związku;
 • dla osób, które nie są w stanie stworzyć i utrzymać relacji przyjacielskich lub mają z tym trudności;
 • dla osób, które doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia;
 • dla osób, którym stale towarzyszy napięcie i niepokój.

A także dla tych, którzy skarżą się na następujące problemy w relacjach z ludźmi i grupami:

 • są nadmiernie wycofani, nieśmiali, osamotnieni;
 • są nadmiernie impulsywni, zbyt szybko ulegają uczuciom i przechodzą do działania;
 • unikają konfrontacji, nie podejmują rywalizacji;
 • mają problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć;
 • nie rozumieją zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi, swoich bliskich;
 • są nadmiernie skłonni do intelektualizowania, racjonalizowania;
 • są agresywni w sposób bierny;
 • boją się swojego gniewu  i gniewu innych;
 • boją się bliskości;
 • nie potrafią kochać;
 • nie potrafią przyjmować miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności;
 • nie potrafią się cieszyć, bawić, zachowywać spontanicznie;
 • myślą o sobie (albo inni mówią o nich), że są nudni, nieatrakcyjni;
 • nie realizują się w pracy;
 • sabotują swoje sukcesy.

Dla osób z problemami w relacjach z ludźmi psychoterapia grupowa wydaje się najlepszą propozycją. Jednak jeśli problemy te są szczególnie nasilone –np. gdy ktoś nigdy nie był w bliskim związku, a w sytuacjach grupowych najczęściej doświadczał napiętnowania i odrzucenia – potrzebnych może być kilka sesji przygotowujących do udziału w grupie terapeutycznej albo wcześniejsza psychoterapia indywidualna (lub też równoległa psychoterapia grupowa i indywidualna).

O formie pomocy decyduje konsultujący terapeuta.

Cele

Najczęstszym celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do takich zmian w naszym zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków.

 • W grupie psychoterapeutycznej można w bezpiecznej sytuacji doświadczyć i zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany.
 • Grupa stwarza warunki do intymnego dzielenia się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.
 • Psychoterapia grupowa ma nauczyć, jak rozwijać wolne od zniekształceń relacje z innymi. Członkowie grupy dzięki informacjom zwrotnym od innych oraz autorefleksji i samoobserwacji stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.
 • Psychoterapia grupowa pozwala dowiedzieć się więcej o naszych mrocznych stronach, ograniczeniach i nieadaptacyjnych zachowaniach, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a także na nasze samopoczucie.
 • W grupie psychoterapeutycznej wyrażane są myśli, uczucia i opinie, które mają wpływ na tworzenie naszej opinii na własny temat.  To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Odkrywając odpowiedzialność za swój wpływ na innych, odkrywamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.

Rola terapeuty

Ważną funkcją terapeuty grupowego jest obserwowanie, interpretowanie, precyzowanie i wyjaśnianie procesów zachodzących w grupie. Tworzenie dobrego, bezpiecznego środowiska do zmiany – takiego, w którym możliwe będzie doświadczanie, wyrażanie i rozumienie uczuć i pragnień. Terapeuta ustala granice, reguły, normy, nadaje tempo pracy. Zachęca uczestników grupy do odsłaniania i zajmowania się trudnymi obszarami życia. Modeluje odpowiedzialność i podejmowanie ryzyka. Wspiera okazywanie uczuć, szczerość, akceptację.

W Intensywnych Krótkoterminowych Grupach Terapeutycznych terapeuta grupowy jest nieco bardziej aktywny niż w terapii długoterminowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl