Psychoterapia grupowa

Prowadzimy obecnie 20 stacjonarnych grup psychoterapeutycznych.

Instrukcja dla uczestników grupowej sesji psychoterapeutycznej online. 

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Z tego względu indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi ją psychoterapeutami. Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Laboratorium Psychoedukacji oferuje psychoterapię grupową w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym. Łączymy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Prowadzimy grupy psychoterapeutyczne w trybie dwugodzinnych spotkań cotygodniowych i pięciodniowych intensywnych sesji wyjazdowych. Grupy cotygodniowe prowadzone są w godzinach przedpołudniowych i wieczornych.

Prowadzimy psychoterapię grupową krótkoterminową (kilkumiesięczną), średnioterminową (od dziesięciu miesięcy do półtora roku) oraz długoterminową – trwającą dwa lub dwa i pół roku. Prowadzimy również grupy półotwarte, które nie mają odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. W przypadku tych grup uczestnicy sami decydują o tym, jak długo uczęszczają na sesje grupowe. Okres ten musi jedna trwać nie mniej niż pół roku. Gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba.
Prowadzimy grupy dla osób, które nie mają doświadczeń w psychoterapii grupowej i dla osób, które zdążyły już podjąć tego rodzaju pracę nad sobą.

Wszystkie grupy prowadzone są przez dwoje psychoterapeutów – specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej, z których co najmniej jeden posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub jest w trakcie procesu certyfikacyjnego. Z licznych badań nad psychoterapią wynika, że psychoterapia grupowa jest co najmniej równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna.

Dla kogo

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób, które:

 • doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu intymnego związku;
 • nie są w stanie stworzyć i utrzymać relacji przyjacielskich lub mają z tym trudności;
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia;
 • stale odczuwają napięcie i niepokój.

A także dla tych, którzy skarżą się na następujące problemy w relacjach z ludźmi i grupami:

 • są nadmiernie wycofani, nieśmiali, osamotnieni;
 • są nadmiernie impulsywni, zbyt szybko ulegają emocjom i przechodzą do działania;
 • unikają konfrontacji, nie podejmują rywalizacji;
 • mają problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć;
 • nie rozumieją zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi, swoich bliskich;
 • są nadmiernie skłonni do intelektualizowania, racjonalizowania;
 • są agresywni w sposób bierny;
 • boją się swojego gniewu  i gniewu innych;
 • boją się bliskości;
 • nie potrafią kochać;
 • nie potrafią przyjmować miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności;
 • nie potrafią się cieszyć, bawić, zachowywać spontanicznie;
 • myślą o sobie (albo inni mówią o nich), że są nudni, nieatrakcyjni;
 • nie realizują się w pracy;
 • sabotują swoje sukcesy.

Dla osób z problemami w relacjach z ludźmi psychoterapia grupowa wydaje się najlepszą propozycją. Jednak jeśli problemy te są szczególnie nasilone np. gdy ktoś nigdy nie był w bliskim związku, a w sytuacjach grupowych najczęściej doświadczał napiętnowania i odrzucenia – potrzebnych może być kilka sesji przygotowujących do udziału w grupie terapeutycznej albo wcześniejsza psychoterapia indywidualna (lub też równoległa psychoterapia grupowa i indywidualna). O formie pomocy decyduje konsultujący terapeuta.

Cele

Najczęstszym celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do takich zmian w naszym zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków.

 • W grupie psychoterapeutycznej można w bezpiecznej sytuacji doświadczyć i zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany.
 • Grupa stwarza warunki umożliwiające intymne dzielenie się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.
 • Psychoterapia grupowa ma nauczyć, jak rozwijać wolne od zniekształceń relacje z innymi. Członkowie grupy, dzięki informacjom zwrotnym grupy oraz autorefleksji i samoobserwacji, stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.
 • Psychoterapia grupowa pozwala nam poznać lepiej nasze mroczne strony, ograniczenia i nieadaptacyjne zachowania, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a także na nasze samopoczucie.
 • W grupie psychoterapeutycznej wyrażane są myśli, uczucia i opinie, które mają wpływ na tworzenie naszej opinii na własny temat. To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Odkrywając odpowiedzialność za to, jak postrzegają nas inni ludzie, odkrywamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.

Rola terapeuty

Ważną funkcją terapeuty grupowego jest obserwowanie, interpretowanie, precyzowanie i wyjaśnianie procesów zachodzących w grupie. Tworzenie dobrego, bezpiecznego środowiska do zmiany – takiego, w którym możliwe będzie doświadczanie, wyrażanie i rozumienie uczuć i pragnień. Terapeuta ustala granice, reguły, normy, nadaje tempo pracy. Zachęca uczestników grupy do odsłaniania i zajmowania się trudnymi obszarami życia. Modeluje odpowiedzialność i podejmowanie ryzyka. Wspiera okazywanie uczuć, szczerość, akceptację.

W intensywnych krótkoterminowych grupach terapeutycznych terapeuta grupowy jest nieco bardziej aktywny niż w terapii długoterminowej.

Zgłoszenia

Osoby, które odbyły konsultację w Laboratorium Psychoedukacji dawniej niż 10 miesięcy powinny odbyć ponownie płatną konsultację z jednym z naszych terapeutów, który określi czy istnieją wskazania do terapii grupowej.
Następnie odbywa się bezpłatna konsultacja z osobą prowadzącą daną grupę.

Pytania dotyczące psychoterapii grupowej prosimy kierować do Kamili Koperskiej:
kamila.koperska@lps.pl
726-800-095

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl