Psychoterapeutyczne grupy zaawansowane

PROWADZI JERZY DMUCHOWSKI Z OSOBAMI WSPÓŁPROWADZĄCYMI

Grupy przeznaczone są dla osób, które uczestniczyły w jakiejkolwiek formie psychoterapii w LP lub są po dwóch grupach wyjazdowych w LP lub są w trakcie psychoterapii indywidualnej w LP (za zgodą terapeuty). Do grupy mogą też dołączyć osoby po lub w trakcie psychoterapii poza LP, jeżeli ich psychoterapeuta posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Grupy prowadzone są w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, psychodynamicznym  egzystencjalnym. Terapeuci łączą perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Terapia opiera się na założeniu, że nasze podstawowe problemy, ich struktura i funkcja oraz nasze, nieświadome w dużej mierze, wewnętrzne konflikty będą się przejawiały w bieżącej sytuacji grupowej, w związkach z pozostałymi uczestnikami, z prowadzącymi i z grupą. Praca polega na intensywnym emocjonalnym przeżyciu połączonym ze zrozumieniem. Celem jest rozwój świadomości siebie i swoich relacji z innymi ludźmi i z grupą jako społecznością. Uczestnicy doświadczają poczucia wspólnoty a także niepowtarzalności ludzkich relacji dzięki ważnym spotkaniom z innymi. Grupa stwarza warunki do samoobserwacji i refleksji nad sobą, uzyskiwania informacji zwrotnych, eksperymentowania z nowymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy też nauczyć się rozumieć i szanować innych.

Chętnych zapraszamy na 50-minutowe płatne konsultacje z prowadzącym.

Grupa zaawansowana półotwarta trwa
Spotkania w środy 18.00 – 20.20

PROWADZĄ: JERZY DMUCHOWSKI i MAGDALENA BOGDAN

Miesięczny koszt udziału w grupie wynosi: 545 zł

Grupa zaawansowana półotwartapoczątek 24 IX 2020
Spotkania czwartki 18.00 – 20.00

PROWADZĄ: JERZY DMUCHOWSKl i ANNA KOWALSKA-ŻELEWSKA

Miesięczny koszt udziału wynosi 524 zł

Okres udziału w grupie jest uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników i trwa nie krócej niż 6 miesięcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl