Psychoterapeutyczne Grupy Zaawansowane

PROWADZI JERZY DMUCHOWSKI Z OSOBAMI WSPÓŁPROWADZĄCYMI

Grupy przeznaczone są dla osób, które mają za sobą jakąkolwiek formę psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwie grupy wyjazdowe organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji lub są w trakcie psychoterapii indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji (za zgodą terapeuty). Do grupy zaawansowanej przyjęte mogą być także osoby po lub w trakcie psychoterapii poza Laboratorium Psychoedukacji pod warunkiem, że ich psychoterapeuta posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Grupa prowadzona jest w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, psychodynamicznym  i egzystencjalnym. Terapeuci łączą perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Terapia opiera się na założeniu, że nasze podstawowe problemy, ich struktura i funkcja oraz nasze, nieświadome w dużej mierze, wewnętrzne konflikty będą się przejawiały w bieżącej sytuacji grupowej, w związkach z pozostałymi uczestnikami, z prowadzącymi i z grupą. Praca polega na intensywnym, emocjonalnym przeżyciu, połączonym ze zrozumieniem. Celem jest rozwój świadomości siebie i swoich relacji z innymi ludźmi i z grupą – społecznością. Uczestnicy doświadczają poczucia wspólnoty a także niepowtarzalności ludzkich relacji, dzięki ważnym spotkaniom z innymi. Grupa stwarza warunki do obserwacji i refleksji nad sobą, uzyskiwania informacji zwrotnych, eksperymentowania z nowymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć i szanować innych.

Chętnych zapraszamy na płatną pięćdziesięciominutową konsultację z prowadzącym.

Grupa zaawansowana zamknięta 10-miesięczna. Spotkania w czwartki 18.00 – 20.00 od września 2019 do czerwca 2020.

PROWADZĄ: JERZY DMUCHOWSKI i JULIA GREGOROWICZ

Grupa zaawansowana półotwarta (czas trwania grupy nieograniczony, czas uczestnictwa poszczególnych osób zależy od indywidualnych potrzeb, nie może być jednak krótszy niż sześć miesięcy). Spotkania w środy 18.00 – 20.20. Dostępność grupy jest uzależniona od jej aktualnej liczebności, trwają zapisy.

PROWADZĄ: JERZY DMUCHOWSKI i AGNIESZKA CIEŚLAK-GEMBAL (od IX 2017)

Miesięczny koszt udziału w grupie wynosi 479 złotych.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl