Gdy przeszłość nie daje żyć

Grupa przeznaczona jest dla osób, które chcą zrozumieć, jak dawne relacje z rodzicami, rodzeństwem i innymi ważnymi w dzieciństwie osobami oddziałują na ich życie, uwolnić się od wpływu bolesnych doświadczeń, zaniedbań i urazów z przeszłości, odzyskać wpływ, rozwijać twórczy potencjał i czerpać więcej radości z życia i związków z bliskimi.

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia®;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Prowadzi: Ewa Chalimoniuk

Terminy: podamy wkrótce

Koszt: 1490 zł + opłata za pobyt w ośrodku

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl