Intensywne grupowe doświadczenie psychoterapeutyczno-rozwojowe dla psychoterapeutów – NOWOŚĆ

Jerzy Dmuchowski zaprasza na Intensywne grupowe doświadczenie psychoterapeutyczno-rozwojowe dla psychoterapeutów 

Grupa przeznaczona jest dla profesjonalistów, którzy ze względów osobistych lub zawodowych chcieliby skorzystać z uzupełniającej ich doświadczenie intensywnej psychoterapii w formule grupy wyjazdowej.

Uczestnicy powinni mieć za sobą ukończone szkolenie psychoterapeutyczne lub być w jego trakcie (co najmniej po trzecim roku).

Zajęcia będą prowadzone w wypracowanym w Laboratorium Psychoedukacji zintegrowanym podejściu egzystencjalnym i psychodynamicznym, łączącym perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Prowadzić je będą Jerzy Dmuchowski Joanna Romaniuk.

Warunkiem wzięcia udziału w grupie jest ukończona psychoterapia własna, indywidualna lub grupowa. Udział w grupie mogą wziąć również osoby, które aktualnie odbywają psychoterapię indywidualną, o ile ich psychoterapeuta wyrazi na to zgodę.

Pięciodniowe zajęcia odbywać się będą w kameralnym, podmiejskim ośrodku. Grupa będzie składała się z 6 do 11 osób. W ośrodku będą równocześnie prowadzone Grupy Otwarcia® i/lub Grupy Zaawansowane. Rano i wieczorem dla chętnych organizowane będą zajęcia dodatkowe – gimnastyka, medytacja, bieg transowy, relaksacja.

Termin: 22-27.10.20211

Miejsce: Dobków w rejonie Wrocławia

Cena: 1290 zł oraz opłata za utrzymanie w ośrodku

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl