Intensywne grupowe doświadczenie terapeutyczne

Grupa prowadzona jest w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, psychodynamicznym i egzystencjalnym. Terapeuci łączą perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Praca opiera się na założeniu, że nasze podstawowe problemy, ich struktura i funkcja oraz nasze, w dużej mierze nieświadome, wewnętrzne konflikty będą przejawiały się w bieżącej sytuacji grupowej, w związkach z pozostałymi uczestnikami, z prowadzącymi i z grupą. Praca polega na intensywnym emocjonalnym przeżyciu połączonym ze zrozumieniem. Celem jest rozwój świadomości siebie i swoich relacji z innymi ludźmi i z grupą – społecznością. Uczestnicy doświadczają poczucia wspólnoty, a także niepowtarzalności ludzkich relacji dzięki ważnym spotkaniom z innymi. Grupa tworzy warunki do obserwacji i refleksji nad sobą, uzyskiwania informacji zwrotnych, eksperymentowania z nowymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć i szanować innych.

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

    • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
    • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
    • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Prowadzi: Jerzy Dmuchowski

Koszt w 2021: 1050 zł + opłata za pobyt w ośrodku
Termin: 3-8.12.2021 w Kuklówce pod Warszawą

Koszt w 2022: 1490 zł + opłata za pobyt w ośrodku
Termin: 8-13.04.2022, 14-19.06.2022, 14-19.10.2022 w Kuklówce pod Warszawą

Zapisy przyjmujemy mailem na adres: tomasz.brulinski@lps.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl