Intensywne grupowe doświadczenie terapeutyczne

Grupa prowadzona jest w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, psychodynamicznym i egzystencjalnym. Terapeuci łączą perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Praca opiera się na założeniu, że nasze podstawowe problemy, ich struktura i funkcja oraz nasze, w dużej mierze nieświadome, wewnętrzne konflikty będą przejawiały się w bieżącej sytuacji grupowej, w związkach z pozostałymi uczestnikami, z prowadzącymi i z grupą. Praca polega na intensywnym emocjonalnym przeżyciu połączonym ze zrozumieniem. Celem jest rozwój świadomości siebie i swoich relacji z innymi ludźmi i z grupą – społecznością. Uczestnicy doświadczają poczucia wspólnoty, a także niepowtarzalności ludzkich relacji dzięki ważnym spotkaniom z innymi. Grupa tworzy warunki do obserwacji i refleksji nad sobą, uzyskiwania informacji zwrotnych, eksperymentowania z nowymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć i szanować innych.

Prowadzi: Jerzy Dmuchowski

Koszt: 1050 zł + opłata za pobyt w ośrodku
Terminy: 5-10.07.2019 w Kuklówce w rejonie Warszawy, 6-11.12.2019 w Dłużewie w rejonie Warszawy

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl