Formularz zapisów

Zaawansowana grupa psychoterapeutyczno-rozwojowa „Tylko dla mężczyzn”

Grupa przeznaczona jest dla mężczyzn, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie, w szczególności swój sposób funkcjonowania w życiu, związkach, pracy.

Emocjonalne doświadczenie spotkania z innymi mężczyznami, pogłębiona refleksja, informacje zwrotne, a także wspólny wysiłek fizyczny dają możliwość przyjrzenia się przeżywanym dylematom, sposobom budowania relacji oraz rozpoznaniu leżących u ich podłoża nieświadomych założeń i konfliktów.

Mężczyźni często wyrażają się i sprawdzają w działaniu. Dlatego ważną częścią grupy są wspólne ćwiczenia fizyczne. Ich celem jest pogłębienie świadomości siebie, swoich potencjałów, możliwość współdziałania oraz konfrontacji z innymi, doświadczenie własnej siły, ale też ograniczeń w bezpiecznej przestrzeni grupy. Zajęcia przeznaczone są również dla mężczyzn, którzy nie uważają się za sprawnych fizycznie.

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie „Tylko dla mężczyzn” jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Prowadzący: Paweł Pilich, Tomasz Jarmuż

Termin: 9-14.10.2020 w Rzucewie w rejonie Gdańska 

Koszt: 980 złotych + opłata za pobyt w ośrodku

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl