Wyjazdowa Grupa Terapeutyczna – Zrozumieć problemy z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, Internetu, seksu, hazardu i in.

Grupa przeznaczona jest dla osób, które przypuszczają, że mają problem z używaniem substancji psychoaktywnych lub nadużywaniem czynności.

Używki czy nałogowe zachowania często służą temu, by poradzić sobie na przykład z:

  • Niską samooceną;
  • Nieakceptowanymi emocjami;
  • Problemami w relacjach z ludźmi;
  • Brakiem troski o siebie.

Praca w grupie może pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki sięgania po te substancje. Zamiast zagłuszać emocje pojawiające się w kontakcie z innymi, można o nich bezpiecznie rozmawiać, aby je lepiej poznać i zrozumieć.

Podstawowym celem grupy jest lepsze zrozumienie siebie, a przede wszystkim:

  • Własnych schematów używania substancji psychoaktywnych;
  • Wewnętrznych trudności leżących u podstaw sięgania po nie;
  • Określenie dalszych kierunków działań.

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność utrzymania co najmniej dwutygodniowej abstynencji oraz całkowite powstrzymanie się od spożywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych podczas całego wyjazdu (również przed, pomiędzy i po zajęciach).

Prowadzi: Bożena Maciek-Haściło z osobą współprowadzącą

Koszt: 1490 zł + opłata za pobyt w ośrodku
Terminy:  4-9.02.2022, 22-27.07.2022, 25-30.11.2022 w Kuklówce pod Warszawą

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl